Advokátní kancelář - Law firm - Rechtsanwaltskanzlei
JUDr. Pavel Švácha
Újezd 409/19, 118 00 Praha 1
Tel: +420 257 311 210
Fax: +420 257 317 238
E-mail: info@law-firm.cz

Trestní právo

  • vypracování písemných podání orgánům činným v trestním řízení,
  • zastupování osob poškozených trestnou činností
  • obhajoba obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů a v přípravném řízení,
  • sepis řádných a mimořádných opravných prostředků,
  • alternativní způsoby ukončení trestního řízení,
  • uplatňování a vymáhání nároků poškozených a zúčastněných osob,
  • zastupování mladistvých v trestním řízení,
  • problematika vazby a výkonu trestu,
  • náhrada škody a zadostiučinění za dobu strávenou ve vazbě či za nezákonné trestní stíhání.