Advokátní kancelář - Law firm - Rechtsanwaltskanzlei
JUDr. Pavel Švácha
Újezd 409/19, 118 00 Praha 1
Tel: +420 257 311 210
Fax: +420 257 317 238
E-mail: info@law-firm.cz

Úvod

Advokátní kancelář byla založena v roce 1990, po revoluci, kdy došlo k tzv. privatizaci advokacie. Advokát JUDr. Pavel Švácha působil jako součást tehdejšího sdružení advokátů již od roku 1988 v tehdejší advokátní poradně č. 6 v Myslíkově ulici 28, Praha 2. Postupem doby docházelo k rozšiřování počtu zaměstnanců a jedné změně sídla do současných reprezentativních prostor na Malé Straně. Advokátní kancelář působí bez přerušení do dnešní doby, což je známkou stability.
Poskytování právních služeb je založeno na důvěře mezi advokátem a klientem. Snažíme se o individuální přistup ke každému klientovi, o vstřícnou komunikaci a spolehlivost. Poskytujeme služby jak podnikatelským subjektům, tedy převážně obchodní klientele, tak i individuálním klientům v oblasti práva občanského, rodinného, trestního a pracovního.
Právní služby poskytujeme na vysoké odborné úrovni a v co možná nejkratších možných termínech. Naším hlavním kritériem je pro nás spokojenost našich klientů. Zárukou je diskrétnost, spolehlivost a důvěra s důrazem na využití všech právních prostředků k prosazení zájmů našich klientů.
Advokátní kancelář sídlí v samotném srdci Prahy, v domě u Černohorských, nacházejícím se v Praze 1, v ulici na Újezdě 19.